Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki

Materiał do testu znajdziesz w książce:

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci Część 1 wydawnictwo WSiP   

Różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego to

Jest to odwrotnością okresu T przebiegu zmiennego.

Wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez daną powierzchnię do czasu przepływu ładunku to.

Pobierana przez urządzenie, pomnożone napięcie zasilania urządzenia i pobierany prąd to

Inaczej opór elektryczny. Występuje w obwodzie prądu stałego i zmiennego mowa o:

Stosunkiem ładunku zgromadzonego na przewodniku do potencjału przewodnika nazywamy:

Zdolność wytwarzania strumienia pola magnetycznego przez obwód zasilany prądem elektrycznym to:

Symbolem częstotliwości jest

Symbolem mocy jest

Symbolem pojemności elektrycznej jest

Symbolem indukcyjności jest

Symbolem napięcia jest

Symbolem rezystancji jest

Symbolem natężenie prądu jest

Symbol oznacza prąd:

Symbol oznacza prąd

t-sieci-4 | WebQuest Topologie logiczne

Teoria:  Topologie logiczne

Zagadnienia:

Topologia logiczna, metody,CSMA/CD, IEEE 802.11, Ethernet
http://zstzbaszynek.pl/blog/2954,topologie-logiczne/
https://pl.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topologia_sieci_komputerowej
https://sieci.infopl.info/index.php/projekt/topologialog

Test  z topologie logiczne

Topologia logiczna opisuje

Topologie logiczna definiowana jest przez

CSMA/CD to

Używając IEEE 802.11 mowa jest o:

Ethernet jako topologia logiczna opiera się na

Na zrzucie poniżej widzimy

t-sieci-3 | WebQuest Topologie fizyczne.

Teoria:  Topologie fizyczne.

Zagadnienia:

Topologia sieci komputerowej,  fizyczna, logiczna, schematy topologii.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topologia_sieci_komputerowej

Test  z topologii fizycznych.

1. Model układu połączeń różnych elementów w sieciach nazywamy

2. Topologia fizyczna opisuje

3. Topologia logiczna nie opisuje

4. Schemat na rysunku przedstawia

5. Schemat na rysunku przedstawia topologię

6. Schemat na rysunku przedstawia topologię

7. Schemat na rysunku przedstawia topologię

8. Schemat na rysunku przedstawia topologię

9. Schemat na rysunku przedstawia topologię

10. Schemat na rysunku przedstawia topologię

11. Schemat na rysunku przedstawia topologię

windows-1 | WebQuest – System Operacyjny na podstawie Microsoft Windows.

Zadanie (WebQuest) do ee.08:

I. Wprowadzenie.
Maszyna elektronowa lub elektroniczna maszyna cyfrowa to dawne określenie komputera. Aby można
było na układ wszystkich połączonych podzespołów elektronicznych  (procesor, pamięć, dysk, płyta główna itd) dać nazwę komputer musi on posiadać system operacyjny. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów operacyjnych jest system Windows z obecną wersja 10. Nie oznacza to że jest jednym system ale pewne czynniki sprawiają, że jego popularność stoi na wysokim poziomie.

II. Zadanie.
Temat:  System Operacyjny na podstawie Microsoft Windows

Opis:
Jeżeli zajdzie potrzeba (życzenie trenera) udokumentuj kroki ćwiczenia z działu III. Proces  zdjęciem z telefonu komórkowego zawierającym czas oraz aktualną datę.

Wyniki (dla własnych potrzeb )zapisz w pliku
1-windows-Klasa-Nr.pdf
Poprawne rozwiązania znajdziesz w dziale Wyniki.

Potwierdzenie wykonania ćwiczenia w przypadku grupy nie może zawierać jednego zdjęcia powielanego u wszystkich osób.

III. Proces.

Uwaga nie demontuj żadnego elementu bez wiedzy opiekuna/trenera. 

Krok 1.   System to układ współdziedziczącego  ze sobą  sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) . Wklej do edytora tekstowego  wyszukane w sieci obrazy i je odpowiednio opisz:
– pulpit Windows 3.1
– pulpit  Windowsa 10
– płyta główna z procesorem  fraza: motherboard  486
– płyta główna z procesorem fraza: motherboard ryzen 7 

Krok 2. Aby system był funkcjonalny potrzebujemy oprogramowania użytkowego gotowe do pracy lub możliwe do zainstalowania.
Wklej do edytora tekstowego  wyszukane w sieci obrazy i je odpowiednio opisz:
– kalkulator z Windows 3.1
– kalkulator z Windows 10
– edytor tekstu fraza:  Windows 3.1 WordStar WordPerfect
– edytor tekstu  Microsoft Word 2013

Krok 3. Aby była możliwość pracy w dowolnym systemie  operacyjną kolejną składowa systemu są użytkownicy fizyczni jak np ja lub Ty lub inne komputery (jak np. w Windows serwer)
Wklej do edytora tekstowego  wyszukane w sieci obraz i je odpowiednio opisz:
–  fraza: konta systemu windows xp
– fraza:  user account windows 10

Krok 4:  Składową systemu operacyjnego są warstwy.
Wpisz do edytora tekstowego  zagadnienia od pauzy i pytania z nawiasów
– warstwa sprzętowa
– urządzenia wejścia(wypisz urządzenia wejścia [tymi którymi                   możemy dane wprowadzać do komputera] )
– urządzenia wyjścia(wypisz urządzenia wyjścia [tymi którymi                  otrzymujemy informacje z komputera] )
– system operacyjny (wypisz nazwę systemu operacyjnego którego aktualnie używasz)
– oprogramowanie narzędziowe (wypisz programy które wspomagają instalację sterowników)
– programy użytkowe  (wypisz programy które pozwalają na przeglądanie stron WWW)
– użytkownicy ( jaką nazwę użytkownika w systemie utworzysz dla osoby  Adam Żółw)

 

Ocena jeżeli wykonywałeś zdjęcia zapisz je w pliku 1-diag-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak rozwiązań kroków 1,2,3,4
– nieczytelny plik 

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Skrót systemu operacyjnego to:

System operacyjnym nie jest:

Prawidłowy schemat warstw logicznych obrazujący relacje pomiędzy elementami systemu komputerowego:

Urządzeniem wejścia jest:

Urządzeniem wyjścia jest:

Urządzeniem wyjścia/wyjścia nie jest:

t-sieci-2 | WebQuest Rodzaje sieci

Teoria:   Rodzaje sieci

Zagadnienia:

Sieci PAN (Personal Area Network)
http://download.tomtom.com/open/manuals/new_GO/html/pl-pl/PersonalAreaNetworks.htm

Sieci LAN  (Local Area Network)
http://www.karolinapk.prosta.pl/sieci.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokalna_sie%C4%87_komputerowa

Sieci MAN (Metropolitan Area Network)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miejska_sie%C4%87_komputerowa 

Sieci WAN (Wide area Network)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_rozleg%C5%82a

SAN (Storage Area Network)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network

WLAN (od ang. wireless local area network)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezprzewodowa_sie%C4%87_lokalna

WebQuest z rodzai sieci  test:

1. Sieć Personal Area Network PAN cechuje się zasięgiem

2. LAN (Local Area Network) jest siecią

3. Siecią akademicka może być sieć

4. WAN jest siecią

5. Rozproszona sieć dająca dostęp do danych np: chmura to

6. Wireless local area network czyli sieć WLAN nie ma zastosowania w

diag-1| WebQuest Zasilanie sprzętu komputerowego – podstawy.

Zadanie (WebQuest) do ee.08:

I. Wprowadzenie.
Komputer, laptop, tablet, smartphone itp. plus urządzenia peryferyjne są urządzeniami,  które potrzebują zasilania. Zasilanie sprzętu może  być z dwóch źródeł:
– zasilanie z gniazda elektrycznego
– zasilanie z baterii
– pętla indukcyjna (niedaleka przyszłość).
Znajomość podstawowych oznaczań i nazewnictwo elementów jest obowiązkiem każdego czy wykorzystuje urządzenia je w pracy czy w domu.

II. Zadanie.
Temat:  Zasilanie sprzętu komputerowego – podstawy.

Opis:

Jeżeli zajdzie potrzeba (życzenie trenera) udokumentuj kroki ćwiczenia z działu III. Proces  zdjęciem z telefonu komórkowego zawierającym czas oraz aktualną datę.
Wyniki (dla własnych potrzeb )zapisz w pliku
1-diag-Klasa-Nr.pdf
Poprawne rozwiązania znajdziesz w dziale Wyniki.

Potwierdzenie wykonania ćwiczenia w przypadku grupy nie może zawierać jednego zdjęcia powielanego u wszystkich osób.

III. Proces.

Uwaga nie demontuj żadnego elementu bez wiedzy opiekuna/trenera. 

Krok 1.   Gniazdo elektryczne – znajdź jego odpowiednik  w sieci INTERNET wklej do edytora tekstowego zdjęciem  gniazdka i wypisz:
– jakimi  elementami możemy zabezpieczyć gniazdo,
– jaki element pełni rolę „ground”  jak nazywa się odpowiednik w języku polskim,
– czego dotyczy  norma N SEP-E-002
–  wklej symbol gniazdka, gniazdka z uziemieniem  rys. schematowy

Krok 2. Przewód zasilający –  komputer/monitor/ drukarkę  znajdź jego odpowiednik  w sieci Internet. Pod zdjęciem wpisz:
–  IEC C13  opisz gdzie znajduje się  oznaczona końcówka na Twoim zdjęciu
–  Hybrydowa typu C/E/F opisz gdzie znajduje się  oznaczona końcówka na  Twoim zdjęciu
– jaki zakres napięcia znamionowego obsługuje przewód
– czego dotyczy norma  EMC

Krok 3. Bateria  laptopa –  znajdź jej odpowiednik  w sieci Internet. Pod zdjęciem wpisz:
–  co oznacza mAh
–  jakie są rodzaje ogniw stosowanych w bateriach
–  jaki jest prawidłowy cykl życia baterii  kiedy bateria ulegnie szybkiej eksploatacji.
– na jakie zagrożenia mogą być narażone osoby pracujące  z akumulatorami, bateriami  oraz power bankiem.

Krok 4. Zagrożenia –  wypisz jakie zagrożenie niesie energia elektryczna oraz jakie wygląda  pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym

IV. Źródła.

Ocena jeżeli wykonywałeś zdjęcia zapisz je w pliku 1-diag-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak rozwiązań kroków 1,2,3,4
– nieczytelny plik

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Napięcie elektryczne (niskie) w Polsce to

Znak ostrzegający przed

Zasilanie komputera stacjonarnego bierzemy z

Przewód zasilający posiada wtyczkę

t-sieci-1 | WebQuest Sieć komputerowa

Teoria:  Sieć komputerowa

Linki:

 

WebQuest  sieć komputerowa  test:

Z ang. inter-network oznacza:

Początki Internetu wiążą się latami:

Potrzeba stworzenia sieci Internet wiązała się z:

Sieć komputerowa składa się :

W składniki sieci globalnej nie wchodzą:

diag-2 | WebQuest Certyfikat zgodności i ergonomia.

Zadanie (WebQuest) do ee.08:

I. Wprowadzenie.
BHP jak w każdej dziedzinie  życia jesteśmy narażeni na czynniki zagrażające naszemu życiu i zdrowiu. Czynniki te musimy wyeliminowywać lub sprowadzać do zera. Pamiętaj pracując ze sprzętem elektronicznym  masz do czynienia z prądem 230 V oraz z bateriami (laptopy, tablety, smartfony) ale by sprzęty mogły   

II. Zadanie.
Temat:  Identyfikacja oraz oznaczenie podzespołów systemu komputerowego.

Opis:
Jeżeli zajdzie potrzeba (życzenie trenera) udokumentuj kroki ćwiczenia z działu III. Proces  zdjęciem z telefonu komórkowego zawierającym czas oraz aktualną datę.
Wyniki (dla własnych potrzeb )zapisz w pliku
1-diag-Klasa-Nr.pdf
Poprawne rozwiązania znajdziesz w dziale Wyniki.

Potwierdzenie wykonania ćwiczenia w przypadku grupy nie może zawierać jednego zdjęcia powielanego u wszystkich osób.

Znaczek certyfikatu zgodności:

Krok 1.
– Sprawdź czy na tablicy informacyjnej obudowy jednostki stacjonarnej znajduje się oznakowanie certyfikatu zgodności
– Sprawdź czy na monitorze  znajduje się oznakowanie.
– Sprawdź czy na laptopie znajduje się oznakowanie.
– Sprawdź jakość kabli zasilających komputer, monitor lub laptopa. Jeżeli przewód jest  uszkodzony (jak na zdjęciu) natychmiast zgłoś i usuń kabel z dalszej eksploatacji.

Krok 2.
Przykład ergonomicznego stanowiska pracy.

Podaj miarę kątów  przed swoim stanowiskiem pracy. (Chodzi o stanowisko poza lekcjami – dom lub pracą ):

1.  Pod jakim kątem patrzysz na centralny punkt monitora  –  podaj jaki kąt jest zalecany.
2.  Pod jakim kątem ręce mają styczność z klawiaturą i myszką  –  podaj jaki kąt  jest zalecany.
3.  Pod jakim kątem Twoje nogi są ułożone względem podłoża  –  podaj jaki kąt  jest zalecany.
4.  Pod jakim kątem Twoje stopy dotykają podłoża   –  podaj jaki kąt  jest zalecany (wyszukaj  w sieci jeżeli jest problem z oszacowaniem).

IV. Źródła.
V. Ewaluacja.

Ocena jeżeli wykonywałeś zdjęcia zapisz je w pliku 1-diag-Klasa-Nr.pdf.
Pięć poprawnie wykonanych kroków opartych  na podpisanych zrzutach wraz z punktami autoryzacji dają 100 %
Punkty ujemne:
– brak autoryzacji na zrzutach ekranu
– brak tematu zadania
– brak widocznego certyfikatu CE oraz kątów z kroku 2.
– nieczytelny plik

VI. Konkluzja

Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując poniższy test:

Ergonomia to nauka

Znak CE

Uszkodzony przewód zasilający należy

Podczas ciągłej pracy przy stanowisku komputerowym

Przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg może być

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook
Google+
https://ee.08.cwinf.net">