5. Media przewodowe

Światłowód należy do medium transmisji

Correct! Wrong!

W kablu sygnały są przesyłane poprzez medium

Correct! Wrong!

Największą oporność na zakłócenia elektromagnetyczne ma

Correct! Wrong!

kabel koncentryczny zwany jest również

Correct! Wrong!

Jednym z elementów budowy kabla koncentrycznego jest

Correct! Wrong!

Kabel koncentryczny umożliwiają prędkość transmisji

Correct! Wrong!

EMI (ElectroMagnetic Interference) oznacza

Correct! Wrong!

Do zakończenia magistrali w kablu koncentrycznym służy

Correct! Wrong!

Składający się z izolowanych przewodów miedzianych to kabel typu

Correct! Wrong!

Skrętka nieekranowana posiada oznaczenie

Correct! Wrong!

Oznaczenia SFTP, S/STP, FSTP. dotyczą

Correct! Wrong!

Złącze typu RJ-11 używane jest gnieździe:

Correct! Wrong!

Złącze typu RJ-45 używane jest gnieździe:

Correct! Wrong!

Przesyłane dane za pomocą impulsów światła stosuje się w

Correct! Wrong!

Impuls świetlny reprezentuje (1 lub 0)

Correct! Wrong!

Światłowód umożliwia prędkość transmisji

Correct! Wrong!

Elementem budowy światłowodu jest:

Correct! Wrong!

W celu osiągnięcia dalekich odległości stabilnego połączenia zastosujemy łącza typu

Correct! Wrong!

Analogowe medium transmisji zapewnia

Correct! Wrong!

Dane dzielone na szeregowy ciąg bajtów z których każdy oddzielony jest od innych bitem startu i bitem stopu to metoda transmisji

Correct! Wrong!

Modemy dzielą dane na małe porcje zwane inaczej

Correct! Wrong!

Leave a Reply