5. Media przewodowe

Światłowód należy do medium transmisji

W kablu sygnały są przesyłane poprzez medium

Największą oporność na zakłócenia elektromagnetyczne ma

kabel koncentryczny zwany jest również

Jednym z elementów budowy kabla koncentrycznego jest

Kabel koncentryczny umożliwiają prędkość transmisji

EMI (ElectroMagnetic Interference) oznacza

Do zakończenia magistrali w kablu koncentrycznym służy

Składający się z izolowanych przewodów miedzianych to kabel typu

Skrętka nieekranowana posiada oznaczenie

Oznaczenia SFTP, S/STP, FSTP. dotyczą

Złącze typu RJ-11 używane jest gnieździe:

Złącze typu RJ-45 używane jest gnieździe:

Przesyłane dane za pomocą impulsów światła stosuje się w

Impuls świetlny reprezentuje (1 lub 0)

Światłowód umożliwia prędkość transmisji

Elementem budowy światłowodu jest:

W celu osiągnięcia dalekich odległości stabilnego połączenia zastosujemy łącza typu

Analogowe medium transmisji zapewnia

Dane dzielone na szeregowy ciąg bajtów z których każdy oddzielony jest od innych bitem startu i bitem stopu to metoda transmisji

Modemy dzielą dane na małe porcje zwane inaczej

Leave a Reply