Archiwum kategorii: Sieci

2. Ćwiczenie – Packet tracer połączenie desktop – laptop kabel zwykły i kabel cross-OVER

 1. W widoku topologii logicznej umieszczamy urządzenia tupu PC i Laptop. Wykonując kolejno
  – select(1)
  -„End Devices” (2)
  – wybierając podkategorię urządzeń biurowych (3)
  – wybierając urządzenie PC(4) oraz laptop(5)
  – przeciągając z wciśniętym lewym klawiszem myszy na widok „Logical” (6)

2. Zmiana nazwy urządzeń. Przy wybranym
– narzędziu select (1)
– klikamy dwa razy lewym klawiszem myszki na drugą linie(2)
– zmieniamy nazwę urządzenia z Laptop0 na Laptop z PC na Desktop(3)

3. Dodanie połączenia (uwaga w ramach ćwiczenia dodamy i usuniemy połączenie kablem sieciowym no crossover). W polu kategorii
– wybieramy „Connections” (1)
– „Copper Straight-Through” (2).

4. Zestawienie połączenia kablem no crossover. Na dowolnym urządzeniu (mając wybrany Copper Straight-Through) po wybraniu lewym przyciskiem myszy wyskakuje nam pole wyboru gdzie zaznaczamy możliwe połączenie tj.
– FastEthernet0 (1)
– analogicznie postępujemy wobec drugiego urządzenia(2).

5. Usuwanie połączenia .  Ponieważ fizyczne karty sieciowe (obecnie domyślny standard producentów ale może zdarzyć
się wyjątek) posiadają obsługę Auto_MDI-MDIX to w Cisco Packet Tracer trzeba skonfigurować łącze dwóch klientów kablem crossover
– sygnalizacja o złym połączeniu urządzeń brak koloru zielonego na końcówkach przewodów (4) .
W tym celu należy
– z górnego menu wybieramy „Delete „(1)
– po najechaniu na połączenie pokazuję się nam krzyżyk który po kliknięciu lewym przyciskiem (2)
– usuwa połączenie miedzy dwoma komputerami(3)

6. Zestawienie połączenie kablem Ethernet crossover
Postępujemy analogicznie jak w punkcie 4 z tym wyjątkiem, że wybieramy:
– Copper Cross-Over i łączymy (1)
– do dowolnego klienta (2)
– zielony trójkącik oznacza poprawność połączenia (3)

7. Zapisywanie rezultatów. Wybierz „File” -> „Save As…” i zachowaj bieżący zapis konfiguracji jako potwierdzenie wykonania ćwiczenia oraz jako podstawę do dalszych ćwiczeń. Sugerowana nazwa: „polaczenie desktop -kabel CrossOvver”

1. ĆWiczenie – Rozpoczęcie pracy PACKET TRACER – CISCO

 1. Po standardowej instalacji programu i jego uruchomieniu mamy okno logowania. Jeżeli prowadzący zajęcia nie poda nam danych logowania do programu PACKET TRACER możemy zalogować się jako gość. Klikamy na „Guest Login”(1) czekamy do upłynięcia wyznaczonego czasu.

2. Budowa programu.
– główne menu programu (1)
– pasek przycisków na podstawie menu głównego, nowy, drukuj, cofnij itp. (2)
– pasek menu podręcznego: zaznacz, usuń, zmień rozmiar,testuj, itp (3)
– widok na topologię logiczną budowanej sieci (4)
– grupa urządzeń należących do kategorii: modele przełączników, model routerów, urządzeń końcowych (5)
– wybór kategorii urządzeń routery, przełączniki, desktopy, serwery i rodzaje medium komunikacji podzielony na kolejną podkategorię (6)

3. Aby dodać komputer do widoku sieci logicznej wybieramy z paska menu „select” (1) następnie kategorię „End Devices”(2) kategorię główną/pierwszą (3) z listy wyboru PC (4) przeciągamy na środek widoku „Logical”

4. Usuwanie komputera z sieci logicznej
PACKET TRACER z paska menu „delete” (1) po najechaniu krzyżykiem na dane urządzenie zostaje ono usunięte(2)

5. Widok na sieć logiczną PACKET TRACER bez żadnego elementu.

5. Media przewodowe

Światłowód należy do medium transmisji

Correct! Wrong!

W kablu sygnały są przesyłane poprzez medium

Correct! Wrong!

Największą oporność na zakłócenia elektromagnetyczne ma

Correct! Wrong!

kabel koncentryczny zwany jest również

Correct! Wrong!

Jednym z elementów budowy kabla koncentrycznego jest

Correct! Wrong!

Kabel koncentryczny umożliwiają prędkość transmisji

Correct! Wrong!

EMI (ElectroMagnetic Interference) oznacza

Correct! Wrong!

Do zakończenia magistrali w kablu koncentrycznym służy

Correct! Wrong!

Składający się z izolowanych przewodów miedzianych to kabel typu

Correct! Wrong!

Skrętka nieekranowana posiada oznaczenie

Correct! Wrong!

Oznaczenia SFTP, S/STP, FSTP. dotyczą

Correct! Wrong!

Złącze typu RJ-11 używane jest gnieździe:

Correct! Wrong!

Złącze typu RJ-45 używane jest gnieździe:

Correct! Wrong!

Przesyłane dane za pomocą impulsów światła stosuje się w

Correct! Wrong!

Impuls świetlny reprezentuje (1 lub 0)

Correct! Wrong!

Światłowód umożliwia prędkość transmisji

Correct! Wrong!

Elementem budowy światłowodu jest:

Correct! Wrong!

W celu osiągnięcia dalekich odległości stabilnego połączenia zastosujemy łącza typu

Correct! Wrong!

Analogowe medium transmisji zapewnia

Correct! Wrong!

Dane dzielone na szeregowy ciąg bajtów z których każdy oddzielony jest od innych bitem startu i bitem stopu to metoda transmisji

Correct! Wrong!

Modemy dzielą dane na małe porcje zwane inaczej

Correct! Wrong!

Uzyskiwanie dostępu do internetu

ARPANET powstał na potrzeby:

Correct! Wrong!

Internet składa się

Correct! Wrong!

Sieci lokalne jest przyłączona do internetu za pośrednictwem urządzenia nazywanego:

Correct! Wrong!

Interfejsy WAN i LAN znajdziemy w urządzeniu:

Correct! Wrong!

Rolę routera może pełnić komputer wyposażony:

Correct! Wrong!

Aby mieć połączenie z siecią internet potrzebny jest:

Correct! Wrong!

Router pełni rolę zwaną:

Correct! Wrong!

Router nie pełni roli

Correct! Wrong!

Technika polegająca na zmianie adresu źródłowego pakietu IP na jakiś inny. Stosowana często w przypadku podłączenia sieci dysponującej adresami prywatnymi do sieci Internet. Wtedy router, przez który podłączono sieć, podmienia adres źródłowy prywatny na adres publiczny (najczęściej swój własny).

Correct! Wrong!

Technika polegająca na zmianie adresu docelowego pakietu IP na jakiś inny. Stosowana często w przypadku, gdy serwer, który ma być dostępny z Internetu ma tylko adres prywatny. W tym przypadku router dokonuje translacji adresu docelowego pakietów IP z Internetu na adres tego serwera.

Correct! Wrong!

Zadaniem usługi proxy jest przyspieszenie otwierania treści i jest to serwer:

Correct! Wrong!

Zadanie:

 1. Wejdź na stronę http://proxy.it-manuals.info/
 2. Zrób zrzut ekranu serwerów w lokalizacji POLAND
 3. Znajdź serwer najszybciej odpowiadający (RESPONSE TIMES)

 4 . Dowolną przeglądarkę skonfiguruj do pracy z serwerem
Na przykładzie Firefox: wejdź konfigurację przeglądarki (adres about:preferences
) opcje/sieci.

Podaj adresy: wykonując  wskazówki 1 i 2

5.  Potwierdź otwarcie  strony z skonfigurowanym serwerem proxy: