Archiwum kategorii: Cisco Packet Tracer

2. Ćwiczenie – Packet tracer połączenie desktop – laptop kabel zwykły i kabel cross-OVER

 1. W widoku topologii logicznej umieszczamy urządzenia tupu PC i Laptop. Wykonując kolejno
  – select(1)
  -„End Devices” (2)
  – wybierając podkategorię urządzeń biurowych (3)
  – wybierając urządzenie PC(4) oraz laptop(5)
  – przeciągając z wciśniętym lewym klawiszem myszy na widok „Logical” (6)

2. Zmiana nazwy urządzeń. Przy wybranym
– narzędziu select (1)
– klikamy dwa razy lewym klawiszem myszki na drugą linie(2)
– zmieniamy nazwę urządzenia z Laptop0 na Laptop z PC na Desktop(3)

3. Dodanie połączenia (uwaga w ramach ćwiczenia dodamy i usuniemy połączenie kablem sieciowym no crossover). W polu kategorii
– wybieramy „Connections” (1)
– „Copper Straight-Through” (2).

4. Zestawienie połączenia kablem no crossover. Na dowolnym urządzeniu (mając wybrany Copper Straight-Through) po wybraniu lewym przyciskiem myszy wyskakuje nam pole wyboru gdzie zaznaczamy możliwe połączenie tj.
– FastEthernet0 (1)
– analogicznie postępujemy wobec drugiego urządzenia(2).

5. Usuwanie połączenia .  Ponieważ fizyczne karty sieciowe (obecnie domyślny standard producentów ale może zdarzyć
się wyjątek) posiadają obsługę Auto_MDI-MDIX to w Cisco Packet Tracer trzeba skonfigurować łącze dwóch klientów kablem crossover
– sygnalizacja o złym połączeniu urządzeń brak koloru zielonego na końcówkach przewodów (4) .
W tym celu należy
– z górnego menu wybieramy „Delete „(1)
– po najechaniu na połączenie pokazuję się nam krzyżyk który po kliknięciu lewym przyciskiem (2)
– usuwa połączenie miedzy dwoma komputerami(3)

6. Zestawienie połączenie kablem Ethernet crossover
Postępujemy analogicznie jak w punkcie 4 z tym wyjątkiem, że wybieramy:
– Copper Cross-Over i łączymy (1)
– do dowolnego klienta (2)
– zielony trójkącik oznacza poprawność połączenia (3)

7. Zapisywanie rezultatów. Wybierz „File” -> „Save As…” i zachowaj bieżący zapis konfiguracji jako potwierdzenie wykonania ćwiczenia oraz jako podstawę do dalszych ćwiczeń. Sugerowana nazwa: „polaczenie desktop -kabel CrossOvver”

1. ĆWiczenie – Rozpoczęcie pracy PACKET TRACER – CISCO

 1. Po standardowej instalacji programu i jego uruchomieniu mamy okno logowania. Jeżeli prowadzący zajęcia nie poda nam danych logowania do programu PACKET TRACER możemy zalogować się jako gość. Klikamy na „Guest Login”(1) czekamy do upłynięcia wyznaczonego czasu.

2. Budowa programu.
– główne menu programu (1)
– pasek przycisków na podstawie menu głównego, nowy, drukuj, cofnij itp. (2)
– pasek menu podręcznego: zaznacz, usuń, zmień rozmiar,testuj, itp (3)
– widok na topologię logiczną budowanej sieci (4)
– grupa urządzeń należących do kategorii: modele przełączników, model routerów, urządzeń końcowych (5)
– wybór kategorii urządzeń routery, przełączniki, desktopy, serwery i rodzaje medium komunikacji podzielony na kolejną podkategorię (6)

3. Aby dodać komputer do widoku sieci logicznej wybieramy z paska menu „select” (1) następnie kategorię „End Devices”(2) kategorię główną/pierwszą (3) z listy wyboru PC (4) przeciągamy na środek widoku „Logical”

4. Usuwanie komputera z sieci logicznej
PACKET TRACER z paska menu „delete” (1) po najechaniu krzyżykiem na dane urządzenie zostaje ono usunięte(2)

5. Widok na sieć logiczną PACKET TRACER bez żadnego elementu.