Archiwum kategorii: Systemy

Budowa systemu komputerowegO.

Hardware to:

Software to:

Oprogramowanie systemowe:

Oprogramowanie narzędziowe:

Oprogramowanie użytkowe:

System komputerowy dzielimy na:

Ekran dotykowy jest urządzeniem

Graphical User Interface

Linię komend jako domyślny sposób komunikacji z systemem stosujemy:

Główną warstwą zarządzającą systemem operacyjnym jest:

Do komunikacji z systemem służy :

Wielozadaniowość, wielowątkowość, skalowalność, wywłaszczalność to cechy

Stabilność systemu operacyjnego uzyskujemy przez:

Gromadzenie danych i zarządzanie nimi to zaleta: