Archiwum kategorii: WindowsServer

2. Nazwa systemu, Grupy Roboczej i konfiguracja kart sieciowych.

  1. Aby zmienić nazwę systemu o ile nie mamy uruchomionego „Menadżer serwera ” (1) klikamy na „Serwer lokalny” (2)

2. Klikamy na nazwę komputera lub grupy roboczej (1) wyświetli się nam okno „Właściwości systemu” gdzie wybieramy Zmień…(2) otrzymamy okno „Zmiana nazwy komputera/domeny” gdzie w oknie Nazwa komputera: (3) wpisujemy ‚W-S-2012’ w polu Grupa robocza:(4) wpisujemy ‚FIRMA’. Serwer będzie potrzebował ponownego uruchomienia (można wybrać opcję „Inne zadanie (zaplanowane)”)

3. Widoczne zmiany po restarcie komputera(1).

4. Zmiana nazwy interfejsów sieciowych.
W zakładce „Serwer lokalny” widzimy dostępne karty sieciowe o nazwach Ethernet i Ethernet 1 klikamy na informacji o obsłudze interfejsu (1)

5. Prawym klawiszem myszy klikamy w obszarze połączenia Ethernet lub Ethernet 2(1) wybieramy z menu podręcznego opcję „Zmień nazwę”(2) wybieramy kartę z opisem „Network” (jest to karta która łączy serwer z siecią Internet) i nadajemy jej nazwę ‚WAN’ druga kartę pracującą w połączeniu lokalnym nazwiemy ‚LAN’.

6. Aby nadać karcie „LAN” adresację należy najechać na obszar karty i prawym klawiszem myszy(1) z menu podręcznego wybrać „Właściwości”(2) ukaże się okno w którym będziemy musieli skonfigurować składnik „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” (3). W kolejnym oknie w zakładce ogólne wybieramy „Użyj następującego adresu IP” i podajemy adresacje klasy „B” zarezerwowaną:
Adres IP: 172.16.0.1
Maska: 255.255.255.0

7. Sprawdzenie konfiguracji karty wykonujemy w „PowerShell” (1) wpisując polecenie ‚ping 172.16.0.1’ (2) uzyskane cztery odpowiedzi „Reply” oraz informacja „(0% loss)” oznaczają poprawność konfiguracji interfejsu „LAN”

Potwierdzeniem wykonania zadania są zrzuty ekranu całego pulpitu roboczego z datą i godziną oraz zalogowaną 
sesją w dowolnym serwisie (gmail, moodle, facebook,) z widoczną tożsamością.

1. Konfiguracja VirtualBOX i Instalacja SYTEMU Windows SERVER

Zadanie polega na:
1. Konfiguracji maszyny wirtualnej pod instalację Windows Serwera (64-bit) składającej się z
– trzech dysków o pojemności minimum 50 GB każdego o dowolnej nazwie (1)
– dwóch kart sieciowych skonfigurowanych jako (2)
*Karta 1 – NAT
*Karta 2 – Sieć wewnętrzna

Maszyna -> Ustawienia -> Pamięć | Sieć

2. Wybór ustawań formatu czasu oraz klawiatury (1).

3. Wybór wersji instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer (1).

4. Mamy trzy dyski widoczne w systemie wybieramy pierwszy (Drive 0 ) który zostanie podzielony na partycje do zainstalowania systemu (1).

5. Konfigurujemy domyślne konto Administrator musimy użyć silnego hasła np: zaq1@WSX

6. Efekt końcowy instalacji – okno logowania do systemu

7. Po pierwszym zalogowaniu się do systemu automatycznie uruchomiany jest „Server Manager” oraz informacja o wykryciu ustawień sieci. W naszym wypadku konfigurować będziemy kartę sieciową nr2 (sieć wewnętrzną ) więc zatwierdzamy ustawienia (1).

8. Aby posługiwać się Windows Serwerem w języku polskim należy kolejno
– z menu podręcznego prawym klawiszem myszki (1) wybrać „Control Panel” (2)
– w „Control Panel” wybieramy opcję Add language (3)

– jeżeli w polu wyboru jest już „polski” klikamy na opcję (1) w przeciwnym razie „Add a language” (3) i wybieramy język polski
– w „Language options” system sprawdzi (po kilku minutach) czy ma możliwość ściągnięcia i zainstalowania paczki z językiem (2)

– instalacja pakietu może potrwać kilka minut.

– po restarcie systemu widzimy już system w polskiej wersji językowej

Potwierdzeniem wykonania zadania są zrzuty ekranu całego pulpitu roboczego z datą i godziną oraz zalogowaną 
sesją w dowolnym serwisie (gmail, moodle, facebook,) z widoczną tożsamością.