2. Ćwiczenie – Packet tracer połączenie desktop – laptop kabel zwykły i kabel cross-OVER

 1. W widoku topologii logicznej umieszczamy urządzenia tupu PC i Laptop. Wykonując kolejno
  – select(1)
  -„End Devices” (2)
  – wybierając podkategorię urządzeń biurowych (3)
  – wybierając urządzenie PC(4) oraz laptop(5)
  – przeciągając z wciśniętym lewym klawiszem myszy na widok „Logical” (6)

2. Zmiana nazwy urządzeń. Przy wybranym
– narzędziu select (1)
– klikamy dwa razy lewym klawiszem myszki na drugą linie(2)
– zmieniamy nazwę urządzenia z Laptop0 na Laptop z PC na Desktop(3)

3. Dodanie połączenia (uwaga w ramach ćwiczenia dodamy i usuniemy połączenie kablem sieciowym no crossover). W polu kategorii
– wybieramy „Connections” (1)
– „Copper Straight-Through” (2).

4. Zestawienie połączenia kablem no crossover. Na dowolnym urządzeniu (mając wybrany Copper Straight-Through) po wybraniu lewym przyciskiem myszy wyskakuje nam pole wyboru gdzie zaznaczamy możliwe połączenie tj.
– FastEthernet0 (1)
– analogicznie postępujemy wobec drugiego urządzenia(2).

5. Usuwanie połączenia .  Ponieważ fizyczne karty sieciowe (obecnie domyślny standard producentów ale może zdarzyć
się wyjątek) posiadają obsługę Auto_MDI-MDIX to w Cisco Packet Tracer trzeba skonfigurować łącze dwóch klientów kablem crossover
– sygnalizacja o złym połączeniu urządzeń brak koloru zielonego na końcówkach przewodów (4) .
W tym celu należy
– z górnego menu wybieramy „Delete „(1)
– po najechaniu na połączenie pokazuję się nam krzyżyk który po kliknięciu lewym przyciskiem (2)
– usuwa połączenie miedzy dwoma komputerami(3)

6. Zestawienie połączenie kablem Ethernet crossover
Postępujemy analogicznie jak w punkcie 4 z tym wyjątkiem, że wybieramy:
– Copper Cross-Over i łączymy (1)
– do dowolnego klienta (2)
– zielony trójkącik oznacza poprawność połączenia (3)

7. Zapisywanie rezultatów. Wybierz „File” -> „Save As…” i zachowaj bieżący zapis konfiguracji jako potwierdzenie wykonania ćwiczenia oraz jako podstawę do dalszych ćwiczeń. Sugerowana nazwa: „polaczenie desktop -kabel CrossOvver”

Leave a Reply