t-sieci-2 | WebQuest Rodzaje sieci

Teoria:   Rodzaje sieci

Zagadnienia:

Sieci PAN (Personal Area Network)
http://download.tomtom.com/open/manuals/new_GO/html/pl-pl/PersonalAreaNetworks.htm

Sieci LAN  (Local Area Network)
http://www.karolinapk.prosta.pl/sieci.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokalna_sie%C4%87_komputerowa

Sieci MAN (Metropolitan Area Network)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miejska_sie%C4%87_komputerowa 

Sieci WAN (Wide area Network)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_rozleg%C5%82a

SAN (Storage Area Network)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network

WLAN (od ang. wireless local area network)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezprzewodowa_sie%C4%87_lokalna

WebQuest z rodzai sieci  test:

1. Sieć Personal Area Network PAN cechuje się zasięgiem

Correct! Wrong!

2. LAN (Local Area Network) jest siecią

Correct! Wrong!

3. Siecią akademicka może być sieć

Correct! Wrong!

4. WAN jest siecią

Correct! Wrong!

5. Rozproszona sieć dająca dostęp do danych np: chmura to

Correct! Wrong!

6. Wireless local area network czyli sieć WLAN nie ma zastosowania w

Correct! Wrong!

Leave a Reply