t-sieci-4 | WebQuest Topologie logiczne

Teoria:  Topologie logiczne

Zagadnienia:

Topologia logiczna, metody,CSMA/CD, IEEE 802.11, Ethernet
http://zstzbaszynek.pl/blog/2954,topologie-logiczne/
https://pl.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topologia_sieci_komputerowej
https://sieci.infopl.info/index.php/projekt/topologialog

Test  z topologie logiczne

Topologia logiczna opisuje

Correct! Wrong!

Topologie logiczna definiowana jest przez

Correct! Wrong!

CSMA/CD to

Correct! Wrong!

Używając IEEE 802.11 mowa jest o:

Correct! Wrong!

Ethernet jako topologia logiczna opiera się na

Correct! Wrong!

Na zrzucie poniżej widzimy

Correct! Wrong!

Leave a Reply