sieci-3 Topologie fizyczne.

1. Model układu połączeń różnych elementów w sieciach nazywamy

Correct! Wrong!

2. Topologia fizyczna opisuje

Correct! Wrong!

3. Topologia logiczna nie opisuje

Correct! Wrong!

4. Schemat na rysunku przedstawia

Correct! Wrong!

5. Schemat na rysunku przedstawia topologię

Correct! Wrong!

6. Schemat na rysunku przedstawia topologię

Correct! Wrong!

7. Schemat na rysunku przedstawia topologię

Correct! Wrong!

8. Schemat na rysunku przedstawia topologię

Correct! Wrong!

9. Schemat na rysunku przedstawia topologię

Correct! Wrong!

10. Schemat na rysunku przedstawia topologię

Correct! Wrong!

11. Schemat na rysunku przedstawia topologię

Correct! Wrong!