sieci-3 Topologie fizyczne.

1. Model układu połączeń różnych elementów w sieciach nazywamy

2. Topologia fizyczna opisuje

3. Topologia logiczna nie opisuje

4. Schemat na rysunku przedstawia

5. Schemat na rysunku przedstawia topologię

6. Schemat na rysunku przedstawia topologię

7. Schemat na rysunku przedstawia topologię

8. Schemat na rysunku przedstawia topologię

9. Schemat na rysunku przedstawia topologię

10. Schemat na rysunku przedstawia topologię

11. Schemat na rysunku przedstawia topologię