t-sieci-4-Test -Topologie logiczne

Topologia logiczna opisuje

Topologie logiczna definiowana jest przez

CSMA/CD to

Używając IEEE 802.11 mowa jest o:

Ethernet jako topologia logiczna opiera się na

Na zrzucie poniżej widzimy