t-sieci-4-Test -Topologie logiczne

Topologia logiczna opisuje

Correct! Wrong!

Topologie logiczna definiowana jest przez

Correct! Wrong!

CSMA/CD to

Correct! Wrong!

Używając IEEE 802.11 mowa jest o:

Correct! Wrong!

Ethernet jako topologia logiczna opiera się na

Correct! Wrong!

Na zrzucie poniżej widzimy

Correct! Wrong!