1.Wyszukaj pliki.

Klawiszem F5 standardowo w programie Explorer systemu Windows aktywowana jest czynność